Vi tilbyr

  • Helgeavlastning

  • Ferieavlastning

  • Akutt beredskap

Vi ønsker å bruke gården som arena for mestring og gode opplevelser for unge mennesker med behov for litt ekstra tilrettelegging.

En dag «inn på tunet» kan bestå av aktiviteter som:

Stallaktiviteter
Ridning
Båttur/Fiske
Felles matlaging
Organisert lek og ballspill
Allsidig bruk av naturen i området
Hobbyaktiviteter inne
Badstue og bading i fjorden

Det er viktig for oss å tilpasse aktivitetene ut i fra den enkeltes behov, utviklingsnivå, ferdigheter og interesser.

Vi spiser måltider til faste tider og vi tar i bruk selvdyrkede, økologiske grønnsaker og annen sunn og god mat.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid med foresatte/pårørende og oppdragsgivere.

Det gamle våningshuset (det hvite huset) på gården er restaurert og spesielt tilrettelagt for avlastningsvirksomhet. Gården er godkjent som Inn på tunet-gård i henhold til gjeldende godkjenningsstandard. Dette går på helse, miljø og sikkerhet, men tar også opp i seg etiske spørsmål, holdninger til andre mennesker osv.

Vi samarbeider med barnevernstjenesten i Tromsø kommune, Storfjord kommune, Balsfjord kommune og Målselv kommune. Dessuten med Bufetat, skoler i Balsfjord og foresatte.