Vi tilbyr

  • Helgeavlastning

  • Ferieavlastning

  • Akuttberedskap

Vi ønsker å bruke gården som arena for mestring og gode opplevelser for unge mennesker med behov for litt ekstra tilrettelegging.